Genom att skicka detta formulär godkänner du detta:

Region Hallands dataskyddsregler

och

Låneregler och villkor för sjukhusbiblioteken Region Halland

Låneregler och villkor för sjukhusbiblioteken Region Halland


För att registrera dig som låntagare ska du visa legitimation och vara anställd på Region Halland eller hos vårdgivare med avtal hos Region Halland.

Det kostar inget att låna.

Du ansvarar för att anmäla ändrade kontaktuppgifter.

Du ansvarar för att återlämna lånat material i oskadat skick på utsatt tid.

Lånetiden är normalt 21 dagar och för DVD-filmer är lånetiden 7 dagar. Vid kö går media ej att lånas om. Reserverat material ska återlämnas omgående.

Ditt lån lånas om automatiskt upp till 5 gånger.

Efter 3 kravbrev blir du spärrad och får ej låna förrän lånet är återlämnat.

Om du inte lämnar tillbaka ett lån, eller om materialet blir skadat, måste du ersätta det, vanligtvis genom att köpa ett nytt exemplar och överlämna det till biblioteket. Om du inte ersätter ett förlorat eller skadat lån spärras du och kan låna igen först när skulden reglerats.

Du kan reservera titlar och förlänga lånetiden för dina lån via vår katalog på webben, kontakta biblioteket om du saknar inloggningsuppgifter.

Återlämning sker på biblioteken eller i de återlämningsskåp som finns utanför biblioteken. Återlämning kan även ske med internpost, på adress: Biblioteket HSH eller Biblioteket HSV

Fjärrlån, dvs lån från annat bibliotek i Sverige, kan göras i utbildningssyfte om boken saknas i bibliotekets bestånd. I dessa fall gäller de utlånande bibliotekets låneregler.

Regionens personal kan få böcker skickade med internposten till sin arbetsplats.